โปเตโต้ฟาร์มคืออะไร

LANGUAGE

ความอร่อยของโปเตโต้ฟาร์มเกิดจาก
ความรู้สึกระหว่างผู้คนและธรรมชาติของฮอกไกโดที่ส่งผ่านถึงกัน
เราได้ส่งความสุขนั้นต่อไปเป็นทอดๆ
เริ่มตั้งแต่ผู้ที่ปลูกวัตถุดิบในไร่ จากผู้ผลิตสู่ผู้จัดส่ง
จากผู้ที่ซื้อไปเป็นของฝากสู่ผู้ที่ได้ทาน
จากนี้ไปพวกเราขอสัญญาว่าจะยังคงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทั่วโลกหลงรักต่อไป

Movie

「実り」編
Back to top